Menu

I-Day

Innovation Day 2019

Česko přechází na DVB-T2

O konferenci

Česká republika přechází na DVB-T2

Českou republiku čeká od 27. listopadu 2019 přechod na nový vysílací standard pozemního televizního vysílání DVB-T2. To je tuzemským nejrozšířenějším způsobem příjmu televizního signálu, využívá ho zhruba 60 % domácností. Nejsilnější pozici ze všech vysílacích platforem má i v Evropě.

Jsou Čeští diváci na přechod na DVB-T2 připraveni a mají dostatek informací? Jaké kroky už učinili operátoři vysílacích sítí, provozovatelé televizního vysílání a stát? Co je ještě třeba udělat? Jak se s přechodem na DVB-T2 vypořádali v zahraničí? Jak přesně bude přechod probíhat? Odpovědi nejen na tyto otázky nabídne konference Innovation Day, za účasti erudovaných řečníků z Česka i zahraničí.

Program

Program bude upřesněn

 • Zahájení konference

 • 3 - 2 - 1 přecházíme


  Vít Vážan, CRA


  Marek Ebert, ČTÚ


  DTT včera, dnes a zítra
  Pavel Dvořák, MPO

  Marcel Procházka, CRA

 • Dotazy, diskuse, coffee break

 • Technologická připravenost na DVB-T2


  Přechod na DVB-T2 z pohledu České televize
  Michal Kratochvíl, Česká televize

  Daniel Grunt, Prima


  Hana Friedlaenderová, Nielsen Admoshpere


  Příprava na změnu vysílacího standardu a vliv změny na retail
  Dušan Strapoň, HP Tronic
 • Oběd, networking

Řečníci

Vít Vážan

CRA

Vít Vážan je generálním ředitelem od dubna 2019, předtím zastával post finančního ředitele. Do naší společnosti přišel s řadou zkušeností ze světa médií. Ve společnosti CET 21 spol. s r.o. (skupina NOVA) pracoval na nejrůznějších pozicích v oblasti financí, od konce roku 2009 byl finančním ředitelem a v roce 2014 zastával funkci výkonného ředitele. Předtím pracoval ve společnostech Vodafone a PwC. Vít Vážan je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Marcel Procházka

CRA

Marcel Procházka patří mezi velmi zkušené členy týmu Českých Radiokomunikací. Od roku 2014 je ředitelem regulace, před tím byl zodpovědný za rozvoj služeb. Vedle regulatorních záležitostí se podílí na rozvoji nových technologií a služeb v oblasti televizního vysílání a OTT a také digitalizaci rozhlasového vysílání. Aktuálním tématem je pak přechod na druhou generaci terestrického vysílání DVB-T2. Své profesní zkušenosti v oblastech telekomunikací, ICT a médií získal během svého působení na odborných a manažerských pozicích v mezinárodních společnostech. V minulosti pracoval například pro společnosti Kabel Plus/UPC a Karneval Media, kde zastával pozici technického ředitele a následně ředitele pro rozvoj služeb a podnikání.

Jaromír Novák

ČTÚ

Narodil se 12. prosince 1979 ve Vysokém Mýtě. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo informatiky do odboru elektronických komunikací a po zrušení tohoto ministerstva přešel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde posléze působil v pozici ředitele odboru elektronických komunikací a následně ředitele sekce digitální ekonomiky. Do jeho kompetence patřila problematika poštovních služeb, služeb informační společnosti a agenda odboru elektronických komunikací. Aktivně se podílel mimo jiné na vyjednávání tzv. telekomunikačního balíčku v době českého předsednictví v Radě EU v roce 2009 a byl členem týmu pro implementaci nových regulačních pravidel do českého právního prostředí. V říjnu 2012 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2017. Jeho mandát člena Rady byl usnesením vlády v květnu 2017 prodloužen do roku 2022. Předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu byl vládou jmenován 15. května 2013, usnesením vlády z května 2017 byl předsedou Rady ČTÚ jmenován do roku 2020.

Marek Ebert

ČTÚ

V telekomunikačním oboru oboru působí od střední školy, přes VŠ i celý profesní život. Na ČTÚ je zaměstnán od počátku, nejprve jako ředitel odboru pro oblast severočeskou, pak od roku 2001 jako ředitel odboru regulace a aktuálně zastává pozici ředitele sekce regulace. Do jeho sekce patří mimo útvaru strategie a regulačních útvarů (technická i ekonomické regulace) především útvar či odbor správy kmitočtového spektra.

Pavel Dvořák

Ministerstvo průmyslu

Velkou část profesní kariéry strávil ve Federálním statistickém úřadu, kde se věnoval otázkám statistického zpracování dat a aplikacím informačních technologií. V devadesátých letech prošel zaměstnáními ve firmách v oblasti informačních technologií (např. APP, ICZ). V letech 1998–2002 působil jako poradce ministra vlády ČR a člen odborné skupiny ČSSD pro informační a komunikační technologie. Byl spoluautorem Státní informační politiky, podílel se na tvorbě zákonů v oblasti informační společnosti. Od roku 2003 do 30. 4. 2005 pracoval jako poradce správních orgánů společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Od 1. 5. 2005 byl ve funkci člena Rady, 1. 4. 2006 byl vládou ČR poprvé jmenován do funkce předsedy Rady ČTÚ, opakovaně byl vládou jmenován předsedou Rady ČTÚ v roce 2009 a v dubnu 2010. Vedl technickou skupinu, která řídila správu kmitočtů v procesu digitalizace zemského televizního vysílání, v této souvislosti se podílel na práci Národní koordinační skupiny. Členem Rady ČTÚ byl od roku 2005 do roku 2015. Předsedou ČTÚ byl sedm let, v období duben 2006-duben 2013. Od roku 2015 je poradcem na Ministerstvu průmyslu a obchodu, od července 2016 jako předseda koordinační expertní skupiny MPO pro realizaci Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání.

Michal Kratochvíl

Česká televize

Michal Kratochvíl je výkonným ředitelem techniky České televize od ledna 2018, kde předtím pracoval na pozici hlavního technologa. V oboru televizní techniky pracuje od střední školy přes vysokou školu po celý svůj profesní život. Česká televize je spojena s počátky jeho profesní dráhy, následně pracoval ve sféře komerčních televizních stanic v technicko/manažerských pozicích.

Daniel Grunt

FTV Prima

Daniel Grunt je ředitelem nových médií TV Prima od roku 2012. Oblasti digitálních médií a internetu se věnuje po celý svůj profesní život. Působil také jako ředitel nových médií ve společnosti Sanoma Media, ředitel divize internetu v TV Nova, byl marketingovým a produktovým ředitelem internetového portálu Centrum.cz či působil jako manažer pro oblast multimédií ve společnosti Nokia Czech Republic. Stál také u zrodu zpravodajského portálu Aktuálně.cz. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity, obor marketing a řízení, a také School of Business and Management University of New York.

Hana Friedlaenderová

Nielsen Admosphere

Hana vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1996 pracovala jako vedoucí oddělení Mediálních výzkumů. Spolu s doc. Milanem Tučkem CSc. vydala několik publikací z oblasti životního stylu české populace: Češi na prahu nového tisíciletí (Slon, 2000), Evropa na prahu sjednocení (MEDIAN, KMR 2001), Jak se máte Slováci, ako sa máťe Česi? (Praha, MEDIAN 2003). V roce 2006 nastoupila do společnosti tehdy MEDIARESEARCH (nyní Nielsen Admosphere). V současné době pracuje v sekci obchodní, jako Research and Insights Manager.

Dušan Strapoň

HP TRONIC

Dušan Strapoň zastává ve společnosti HP TRONIC pozici Sales Marketing Manager for Consumer Electronics a je zodpovědný za značku Datart, kterou společnost získala v roce 2018. Předtím působil jako Senior Purchaser Manager ve společnosti Datart International, kam nastoupil v roce 2002. V retailovém prostředí s elektronikou a domácími spotřebiči působí celý svůj profesní život. Vystudoval inženýrský obor na Fakultě informačních technologií Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Úspěšně ukončil profesní studium na Business Institut EDU v Praze, program MBA Strategický management.

Registrační formulář

Více účastníků?
Přidat dalšího

Zpracování osobních údajů

Registrací vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně údajů fyzických osob a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Uvedené údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, budou využity v souvislosti s registrací na akci, vedení databáze účastníků akce a s tím související činností (např. informace o změnách v organizaci apod.). Jsem informován/a, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 1 měsíce. Registrací rovněž vyjadřujete souhlas s pořizováním audiovizuálního záznamu a fotografií na příslušné akci „CRA Innovation Day 2019“ a jejich použitím pro propagační účely pořadatele a/nebo jeho podnikatelských aktivit.

Partneři

Místo konání

Clarion Congress Hotel Praha

Freyova 33, Praha 9 - Vysočany