I-Day

Innovation Day 2018

Jak je Česko připravené na DVB-T2?

About

Českou republiku čeká přechod na DVB-T2

Českou republiku čeká od podzimu 2019 přechod na nový vysílací standard pozemního televizního vysílání DVB-T2. To je tuzemským nejrozšířenějším způsobem příjmu televizního signálu, využívá ho zhruba 60 % domácností. Nejsilnější pozici ze všech vysílacích platforem má i v Evropě.

Jak je Česká republika na tento krok připravena? Co už je hotové a co ještě chybí? Jak se může Česko poučit ze zahraničních zkušeností? Mají televizní diváci dostatek informací ? A je na trhu dostatek televizních přijímačů? Odpovědi na tyto otázky nabídne konference Innovation Day, za účasti erudovaných řečníků z Česka i zahraničí.

Agenda

 • Příchod, coffee break

 • Blok regulace a mediální trh

  9:00
  Zahájení

  9:05 - 9:15
  Keynote Ing. Mgr. Jaromír Novák, ČTÚ
  Vstupní řeč o důležitosti a komplexnosti procesu přechodu
  9:15 - 9:35
  Kmitočty pro budoucí vysílání DVB-T2
  Marek Ebert, ředitel sekce regulace, ČTÚ
  Prezentace
  9:30 - 9:50
  Nové horizonty televizního vysílání a médií
  Martin Gebauer, CRA
  Prezentace
  9:50 - 10:10
  Situace v Česku a Evropě z hlediska legislativy a regulace
  Jan Andruško, White&Case
  Prezentace
  10:10 - 10:25
  Budoucnost televizního vysílání v Rakousku
  Michael Wagenhofer, CEO, ORS (Österreichischer Rundfunk)
  Prezentace
  10:25 – 10:45
  Dlouhodobá udržitelnost DTT
  Pavel Dvořák, MPO
  Prezentace
 • Dotazy, diskuse, coffee break

 • Blok DVB-T2

  11:25 – 11:45
  Technický plán přechodu v ČR a jeho momentální naplňování, certifikace, nové požadavky HbbTV...
  Marcel Procházka, CRA
  Prezentace
  11:45 – 12:00
  Český divák a druhá vlna digitalizace
  Hana Friedlaenderová, Matěj Nekvinda, Nielsen Admosphere
  Prezentace
  12:00 – 12:15
  Stav na trhu s TV přijímači, statistiky a předvánoční očekávání
  Libor Bauer, Head of Product Marketing, Samsung
  Prezentace
  12:15 – 12:30
  Praktický přechod na DVB-T2 v domácnostech Česka
  Jakub Melín
  Prezentace
 • Diskuse,dotazy

 • Oběd, networking

News

D-Day for the disconnection of DVB-T is set as 27th November 2019

The exact end date of DVB-T transmission in the Czech Republic has been set. The D-Day for the disconnection of the national DVB-T network is 27th November 2019. As of this day, DVB-T broadcasting ...

D-Day for the disconnection of DVB-T is set as 27th November 2019

The exact end date of DVB-T transmission in the Czech Republic has been set. The D-Day for the disconnection of the national DVB-T network is 27th November 2019. As of this day, DVB-T broadcasting of the public Czech Television will not be available in the greater area of Prague. The standard terrestrial broadcasting will only be available via the new DVB-T2 standard. This transition also means that Czech Television will end broadcasting in standard resolution. CT broadcasting via DVB-T2 will offer channels in Full HD resolution. On 27th November 2019, CT will end the broadcasting of their multiplex 1 on both main transmitters, Zizkov and Cukrak. Broadcasting from Mezivraty will end as well.

In parallel to the nationwide disconnection of DVB-T, new final multiplexes for DVB-T2 will be switched on and the transition networks will be switched off. The total disconnection of DVB-T is expected to occur on 29th June 2020, when Ceske Radiokomunikace will switch off the Valasske Klobouky – Plostiny transmitter for multiplex 3.

There are approximately 2000 receivers certified for DVB-T2 on the market today

As part of preparing for the transition of terrestrial digital television broadcasting to the new DVB-T2 standard, Ceske Radiokomunikace (CRA, Czech Radiocommunication) is testing and certifying ...

There are approximately 2000 receivers certified for DVB-T2 on the market today

As part of preparing for the transition of terrestrial digital television broadcasting to the new DVB-T2 standard, Ceske Radiokomunikace (CRA, Czech Radiocommunication) is testing and certifying receivers for DVB-T2 reception. In order to qualify for DVB-T2 certification, the receiver must meet several conditions. The receiver must comply with the current version of the D-book document and shall undergo testing by the manufacturer. CRA tests receiver software and behavior – including HEVC H.265 source coding, language localization a interactivity (HbbTV), as well as the hardware of the receiver itself. At this moment, there are approximately 2,000 certified receivers on the market containing the gold DVB-T2 certification label by CRA. These receivers include televisions with integrated DVB-T2 tuners and stand-alone set top boxes.

 

 

The Czech Telecommunication Office determined that interest in IPTV is on the rise, yet the total amount of paid TV clients is declining

Internet Protocol Television, shortly called IPTV, is in high demand in the Czech Republic. While in 2012 about 200,000 customers preferred these services, last year, it was already 462,000. These ...

The Czech Telecommunication Office determined that interest in IPTV is on the rise, yet the total amount of paid TV clients is declining

Internet Protocol Television, shortly called IPTV, is in high demand in the Czech Republic. While in 2012 about 200,000 customers preferred these services, last year, it was already 462,000. These figures are derived from the Report on the Development of the Electronic Communications for the period from 2012 to 2017, published by the Czech Telecommunication Office (CTU). It also highlights that the overall demand for paid TV options is declining. According to Nielsen Admosphere surveys conducted for ATO, terrestrial digital broadcasting remains the most widely used TV reception platform. Free broadcasting is used by almost 60% of Czech households, followed by satellite, cable TV and IPTV.

Speakers

Martin Gebauer

CRA

Martin Gebauer je generálním ředitelem od roku 2014, předtím zastával post zástupce generálního ředitele a finančního ředitele. Před příchodem do Českých Radiokomunikací působil na vysokých manažerských pozicích v oblasti financí a asset managementu. Vystudoval stavební fakultu na VUT v Brně, obor ekonomie a řízení a londýnskou City University. Zkušenosti sbíral ve společnostech Ernst & Young (ČR a USA), Aliten Group (Španělsko) a Orco Property Group (ČR a země CEE).

Marcel Procházka

CRA

Marcel Procházka patří mezi velmi zkušené členy týmu Českých Radiokomunikací. Od roku 2014 je ředitelem regulace, před tím byl zodpovědný za rozvoj služeb. Vedle regulatorních záležitostí se podílí na rozvoji nových technologií a služeb v oblasti televizního vysílání a OTT a také digitalizaci rozhlasového vysílání. Aktuálním tématem je pak přechod na druhou generaci terestrického vysílání DVB-T2. Své profesní zkušenosti v oblastech telekomunikací, ICT a médií získal během svého působení na odborných a manažerských pozicích v mezinárodních společnostech. V minulosti pracoval například pro společnosti Kabel Plus/UPC a Karneval Media, kde zastával pozici technického ředitele a následně ředitele pro rozvoj služeb a podnikání.

Jaromír Novák

ČTÚ

Narodil se 12. prosince 1979 ve Vysokém Mýtě. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo informatiky do odboru elektronických komunikací a po zrušení tohoto ministerstva přešel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde posléze působil v pozici ředitele odboru elektronických komunikací a následně ředitele sekce digitální ekonomiky. Do jeho kompetence patřila problematika poštovních služeb, služeb informační společnosti a agenda odboru elektronických komunikací. Aktivně se podílel mimo jiné na vyjednávání tzv. telekomunikačního balíčku v době českého předsednictví v Radě EU v roce 2009 a byl členem týmu pro implementaci nových regulačních pravidel do českého právního prostředí. V říjnu 2012 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2017. Jeho mandát člena Rady byl usnesením vlády v květnu 2017 prodloužen do roku 2022. Předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu byl vládou jmenován 15. května 2013, usnesením vlády z května 2017 byl předsedou Rady ČTÚ jmenován do roku 2020.

Jan Andruško

White & Case

Jan Andruško je partnerem pražské kanceláře a vedoucím praxe pro oblast telekomunikací, médií a technologií pro region střední a východní Evropy. V posledních dvaceti letech poskytoval právní poradenství předním mezinárodním i domácím investorům a společnostem působícím v oblasti telekomunikací, médií, energetiky a potravinářského průmyslu v rámci významných přeshraničních i tuzemských transakcí. Hlavní projekty, na kterých se Jan Andruško v průběhu své praxe podílel, zahrnují mj. poradenství společnosti Central European Media Enterprises (CME) při akvizici TV Nova od skupiny PPF. Následně po akvizici TV Nova ze strany CME pracoval jako hlavní externí právní poradce této společnosti a v roce 2010 byl jmenován do funkce generálního ředitele. Koncem roku 2013 se navrátil ke své právní praxi.

Marek Ebert

ČTÚ

V telekomunikačním oboru oboru působí od střední školy, přes VŠ i celý profesní život. Na ČTÚ je zaměstnán od počátku, nejprve jako ředitel odboru pro oblast severočeskou, pak od roku 2001 jako ředitel odboru regulace a aktuálně zastává pozici ředitele sekce regulace. Do jeho sekce patří mimo útvaru strategie a regulačních útvarů (technická i ekonomické regulace) především útvar či odbor správy kmitočtového spektra.

Pavel Dvořák

Ministerstvo průmyslu

Velkou část profesní kariéry strávil ve Federálním statistickém úřadu, kde se věnoval otázkám statistického zpracování dat a aplikacím informačních technologií. V devadesátých letech prošel zaměstnáními ve firmách v oblasti informačních technologií (např. APP, ICZ). V letech 1998–2002 působil jako poradce ministra vlády ČR a člen odborné skupiny ČSSD pro informační a komunikační technologie. Byl spoluautorem Státní informační politiky, podílel se na tvorbě zákonů v oblasti informační společnosti. Od roku 2003 do 30. 4. 2005 pracoval jako poradce správních orgánů společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Od 1. 5. 2005 byl ve funkci člena Rady, 1. 4. 2006 byl vládou ČR poprvé jmenován do funkce předsedy Rady ČTÚ, opakovaně byl vládou jmenován předsedou Rady ČTÚ v roce 2009 a v dubnu 2010. Vedl technickou skupinu, která řídila správu kmitočtů v procesu digitalizace zemského televizního vysílání, v této souvislosti se podílel na práci Národní koordinační skupiny. Členem Rady ČTÚ byl od roku 2005 do roku 2015. Předsedou ČTÚ byl sedm let, v období duben 2006-duben 2013. Od roku 2015 je poradcem na Ministerstvu průmyslu a obchodu, od července 2016 jako předseda koordinační expertní skupiny MPO pro realizaci Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání.

Michael Wagenhofer

ORS

Mag. Michael Wagenhofer, LL.M. Managing Director, Austrian Broadcasting Company GmbH & Co KG (ORS); Managing Director, ORS comm GmbH & Co KG (ORS comm); Managing Director Flimmit GmbH After studying law in Vienna and Leiden (The Netherlands) and a post-graduate degree in European Business Law, Mag. Wagenhofer initially worked for the ORF Legal and Foreign Relations department. In 2003 Wagenhofer became the commercial director of ORF and in 2004 lead the project "Reorganization of transmission technology". Since the beginning of 2005, Wagenhofer has been commercial director and spokesman of the ORS, which emerged from the ORF broadcasting technology. In this role he was responsible for the transformation of ORS into a market-oriented service provider with the terrestrial and satellite business units as well as the introduction of digital antenna television in Austria. With the creation of the simpliTV brand and the resulting creation of simpli services, in 2013 Michael Wagenhofer initiated the entry of the ORS Group into the B2C business.

Jakub Melín

DVB Servis

Odborník na problematiku příjmu televizního a rozhlasového vysílání. Provozuje vlastní servisní společnost, která v Praze s středních Čechách zajišťuje instalace anténních systémů pro pozemní (DVB-T/T2) i satelitní (DVB-S/S2) příjem televize a digitální i analogový příjem rozhlasu. Vedle toho podniká v oblasti telekomunikací a internetového připojení a technicky i programově se podílí na vysílání rozhlasových stanic Radio HEY a COLOR Music Radio. Zabývá se také dálkovým příjmem televize a rozhlasu, který je pro něj i koníčkem a je dlouholetým členem Československého DX klubu. Zároveň publikuje články na téma příjmu TV a rozhlasu, v minulosti spolupracoval také se serverem DigiZone.cz.

Libor Bauer

Samsung Electronics Czech and Slovak

Libor Bauer je odborník v oblasti elektroniky se specializací na produktový marketing AV/TV techniky. Ve společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak je od roku 2015, kde nyní zastává pozici vedoucího produktových manažerů pro AV/TV & IT. Vystudoval Vysokou školu finanční a správní v Praze, obor Business Management and Corporate Finance. Před příchodem do Samsungu působil na straně retailera u společnosti Electro World, kde měl mimo jiné na starosti prodej spotřební elektroniky v Česku a na Slovensku.

Registration form

Více účastníků?
Přidat dalšího

Zpracování osobních údajů
Registrací vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvedené údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou využity v souvislosti s registrací na akci.

Partners

Venue

Hotel Clarion

Freyova, Prague 9